Školní rok začal optimisticky

První zářijový den byl také prvním opravdovým dnem nového školního roku 2020/2021. Přes informační chaos a doporučovaná omezení se už po sedmé hodině ranní začali před školními budovami shromažďovat žáci a jejich rodiče. Panovala dobrá nálada, tváře přítomných zdobily úsměvy. Po půl osmé se otevřely dveře školy a dlouho očekávaný proud dětí zaplnil schodiště, chodby, a nakonec i třídy.

Největší zájem byl jistě o ty tři první. Třídní učitelky vítaly své nové žáky a jejich blízké ve vyzdobených učebnách, na lavicích čekaly na prvňáčky dárky praktické i na památku, nové učebnice a školní potřeby.

První školní den

První školní den

První školní den

První den ve škole nebyl dlouhý, ale byl. Všichni doufají, že jej bude následovat dlouhá řada dalších, která skončí snad až 30. června.

Mgr. Ivan Jugl

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady