Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT.

  • Název projektu: "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017"
  • Číslo projektu: MŠMT-28402/2016-1 (číslo jednací)
  • Název příjemce: Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
  • IČ příjemce: 60154721
  • Datum zahájení realizace projektu: 04.09.2017
  • Datum ukončení realizace projektu: 31.01.2018
  • Celková výše finanční podpory: 28.000,- Kč

V rámci tohoto rozvojového programu dostala škola finanční prostředky na dopravu na plavecký výcvik žáků třetího ročníku, který je podle ŠVP povinnou součástí výuky tělesné výchovy.


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady