Formuláře žádostí

Pro snadnější podávání žádostí jsme vytvořili PDF formuláře, které můžete jednoduše vyplnit přímo v počítači, následně vytisknout, podepsat a doručit škole.


Přihlášky:


Žádost o uvolnění z hodiny Tělesné výchovy má dle nového zákona 2 části:

K žádosti byl připraven metodický pokyn .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady