Úspěch naší školy na OVOV

Loňský školní rok nepřál školákům ani ve sportovních aktivitách. Postupně byly ze známých důvodů zrušeny okresní i krajská kola soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů. K naší radosti však zůstala alespoň korespondenční soutěž, do které jsme poslali výsledky, kterých jsme dosáhli do začátku stavu nouze. Po návratu dětí do škol jsme neměli tělocvik, ale ve spolupráci se sokolskými oddíly jsme poslali výsledky dosažené při trénincích v Sokole a na atletických závodech. Do republikového finále nakonec postoupilo deset žáků naší školy – N. Glosová, K. Lukášová, J. Šturmová, A. Sedláčková, M. Síbrová, F. Šturm, M. Palan, M. Lukáš, J. Schreiber a J. Dušek. M. Síbrová a A. Sedláčková nakonec pro nemoc neodcestovaly. Ostatní děti si v Brně užily báječnou atmosféru tohoto sportovního svátku, počínaje slavnostním zahájením, setkáním s olympioniky, závoděním, zábavnými aktivitami i nádherným počasím, které tuto sportovní událost provázelo.

Úspěch naší školy na OVOV

Našim žákům se podařilo dosáhnout mnoha výborných výkonů. Nejlepšího výsledku dosáhla Nela Glosová, která získala bronzovou medaili, K. Lukášová obsadila 4. místo, když jí chybělo k medaili 52 bodů. J. Šturmová dosáhla zisku 7 193 bodů a skončila na 5. místě. M. Palan vybojoval místo 9., F. Šturm 17., M. Lukáš 19., J. Schreiber 28. a J. Dušek 63.

Všem sportovcům k dosaženým výsledkům blahopřejeme. Zároveň děkujeme panu řediteli Mgr. I. Juglovi, že naši výpravu podpořil a po oba dny zápolení sledoval. Městu dvůr Králové n. L. děkujeme za upomínkové předměty, které žáci za reprezentaci města obdrželi.

P. Špatenková, M. Šturmová a T. Nosek


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady